Harley-Davidson Leie

Harley-Davidson Leie

Harley-Davidson® leie er en enkel måte å komme seg ut på veien med de nyeste Harley-Davidson®-modellene, enten det er i nabolaget eller på helg-/ferietur.


Du kan reise på ferie og cruise langs kysten, suse over fjellet eller kjenne draget på motorveien. Kanskje du ønsker en lengre prøvetur før du bestemmer deg for kjøpet eller ikke kan vente med å kjøre, mens sykkelen din er på service eller blir reparert? Kanskje du trenger litt ekstra spenning på forretningsreisen og har litt fritid til å ta noen minnerike timer på en Harley?

25cffa796c00d2ca14efa1bb34fb2768_19a2c7b152f087b2.jpg

Realize your dream - Experience the Arctic North on a Harley-Davidson.
We can offer everything from day rentals to suggested days and weeks routes that give you the best of Northern Norway in terms of riding experiences in beautiful and powerful scenery. 
We can also help you with tips for accommodation and dining.

Vi kan tilby alt fra døgn leie til forslag om ukelange ferdige pakketurer. Pakketurene kan omfatte opplevelser, bespisning, overnatting. Som overnatting har du blant annet muligheter for en fantastisk opplevelse på Hurtigruten, man kan kjøre H-D fra anløpssted til anløpssted og oppleve verdens vakreste sjøreise på kveld og natt.

Våre Utleiepriser / Rental Prices 2023
Pr. døgn/Per day :
Pan America/Softail: 3490.-  Touring: 3990,-  
Midtuke /Midweek:
Pan America/Softail: 7990.-  Touring: 8990,-  
Weekend:
Pan America/Softail: 6990,-  Touring: 7900,-  
1 Uke / Week:  
Pan America/Softail: 15900.-  Touring: 17900,-  
2 Uker / Week:
Pan America/Softail: 19900.-  Touring: 22900,-  

Leieperioder starter Midtuke:
Mandag etter 15.00 - Fredag før 10.00
Leieperiode Weekend:
 Fredag etter 15.00 - Mandag før 10.00

Typer H-D for utleie i 2024:
H-D Pan America, H-D Sport Glide, H-D Street Glide, H-D Road Glide

Alle priser er inkl. mva. og forsikring.
Depositum ved skade kr. 15000.- , Depositum ved bestilling kr. 3900.-
Ved utleie tilbyr vi hjelm og regndress mot tillegg i pris.
Forespørsel utleie: harley@arcticharley.no / +4776927400

Forslag pakketurer

VILKÅR FOR UTLEIE:
I leietiden og inntil motorsykkelen er tilbake til eier, bærer leietaker alt ansvar for motorsykkelen og bruken av den som om han selv var eier av den.
Inntreffer kollisjonsskade ved utforkjøring eller lignende kan utleier eller dennes forsikringsselskap søke regress hos leietaker hvis leietaker har utvist grov uaktsomhet eller overtrådt de plikter leietaker har etter disse leievilkårene.
Uavhengig av skyld er leietaker ansvarlig for opptil kr. 7 000.- for enhver skade motorsykkelen er påført i leieperioden. Ved store skader er leietaker ansvarlig med en egenandel på kr. 7 000.- både ved kaskoskader og i ansvarstilfeller.
Leietaker står ansvarlig for alle trafikkforseelser og parkeringsbøter som blir påført motorsykkelen i leieperioden. Dersom leietaker ikke betaler eventuelle bøter, vil det bli belastet et gebyr på kr. 500.- ved etter fakturering.
Leietaker plikter å behandle motorsykkelen på en aktsom måte, og er forpliktet til å dekke skader som er påført motorsykkelen ved uaktsomhet eller skjødesløshet som f.eks.
Skader på dekk/felg, også inkludert punktering
Skader som er påført sykkelen ved velt i parkert tilstand
Skader som er påført sykkelen av leietaker
Skader som er oppstått på grunn av dårlig festet bagasje
Skader som på vindskjerm, vesker og lakk
Skader av ovennevnte art vil bli fratrukket depositumet etter endt leieperiode.
II LEIETAKER PLIKTER:
Leietaker plikter å behandle motorsykkelen på en forsvarlig måte, kjøre forsvarlig og:
ikke benytte motorsykkelen til øvelse kjøring
ikke ta motorsykkelen ut av landet uten utleiers tillatelse
ikke benytte motorsykkelen i noe ulovlig øyemed
ikke overlate motorsykkelen til andre, eller la motorsykkelen kjøres av andre enn de utleier på forhånd har godkjent
ikke benytte motorsykkelen i løp, fartsprøve eller konkurranse
ikke befordre flere personer enn motorsykkelen er registrert for
ikke kjøre motorsykkelen i alkoholpåvirket tilstand eller påvirket av narkotiske stoffer eller andre berusende midler
ikke forlate motorsykkelen ulåst
sørge for å parkere motorsykkelen på et egnet underlag slik at den ikke velter.
Dersom leietaker overtrer noen av disse plikter, er han ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet skade, uten hensyn til om utleiers forsikring dekker skadene helt eller delvis.
Leieren plikter å levere motorsykkelen tilbake til utleier ved leietidens utløp, med mindre leietakeren har innhentet utleiers tillatelse på forhånd for forlengelse av leietiden. Motorsykkelen skal levers tilbake med full tank og rengjort.
Inntreffer kollisjonsskade, skade ved utforkjøring/velt, el., eller det inntreffer en feil av slik art på motorsykkelen at leietaker verken kan eller vil fortsette med motorsykkelen, plikter leietaker å underrette utleier omgående. Dersom utleieren eller leietakeren ved tekniske feil kan å motorsykkelen reparert innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers leieperiode, kan leietaker ikke avbryte leieforholdet. Han vil da være ansvarlig for leie i leieperioden, med fradrag av den tiden motorsykkelen er i ustand.Dersom reparasjon ikke kan utføres innenfor nevnte frist, avgjør leietaker om han vil fortsette leieforholdet når feil/skade er opprettet, eller om han vil ha leiebeløpet refundert med fratrekk av den leietid forut feil/skade som førte til avbrudd av leieperioden.
Leietaker plikter å sørge for det daglige tilsyn med motorsykkelen, oljenivå og lufttrykk i dekkene skal kontrolleres jevnlig i leieperioden, Eventuelle feil meldes utleier uten opphold.


Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.

OK